Your Cart

Gemaakt voor optimaal plezier

Gratis verzending binnen Nederland & België

Ons Service team staat voor u klaar

Privacybeleid

<p style=”margin: 0cm 0cm 5.35pt;text-indent: 0cm;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”><strong><span style=”font-size:27px;line-height: 28.5333px;”>Privacybeleid</span></strong><strong><span style=”font-size:27px;line-height: 28.5333px;”>&nbsp;Petgeek</span></strong></p>
<p style=”margin: 0cm 0cm 14.55pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.6667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”><strong><span style=”font-size:15px;line-height: 16.8667px;”>https://www.petgeek.nl</span></strong></p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 6.4pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Over ons&nbsp;privacybeleid</h1>
<p style=”margin: 0cm 0cm 11.25pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Petgeek&nbsp;geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerci&euml;le doelstellingen ter beschikking aan derden.</p>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 11.25pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Dit&nbsp;privacybeleid&nbsp;is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van&nbsp;Petgeek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/06/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit&nbsp;privacybeleid&nbsp;beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.</p>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 16.5pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Als u vragen heeft over ons&nbsp;privacybeleid&nbsp;kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons&nbsp;privacybeleid.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 6.4pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Over de gegevensverwerking</h1>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 44.95pt 0.5pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Webwinkelsoftware</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>MijnWebwinkel</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Onze webwinkel is ontwikkeld met software van&nbsp;MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.&nbsp;MyOnlineStore&nbsp;heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.&nbsp;MyOnlineStore&nbsp;is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.&nbsp;MyOnlineStore&nbsp;maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Webhosting</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Vimexx</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van&nbsp;Vimexx.&nbsp;Vimexx&nbsp;verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.&nbsp;Vimexx&nbsp;heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.&nbsp;Vimexx&nbsp;is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>E-mail en mailinglijsten</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>MailChimp</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 28.45pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met&nbsp;MailChimp.&nbsp;MailChimp&nbsp;zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de &lsquo;unsubscribe&rsquo; link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door&nbsp;MailChimp&nbsp;beveiligd opgeslagen.&nbsp;MailChimp&nbsp;maakt gebruik van cookies en andere internettechnologie&euml;n die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.&nbsp;MailChimp&nbsp;behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.</p>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Vimexx</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van&nbsp;Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.&nbsp;Vimexx&nbsp;heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Payment&nbsp;processors</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Stripe</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van&nbsp;Stripe.&nbsp;Stripe&nbsp;verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.&nbsp;Stripe&nbsp;heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.&nbsp;Stripe&nbsp;behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.&nbsp;Stripe&nbsp;deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financi&euml;le positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van&nbsp;Stripe&apos;s&nbsp;dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.&nbsp;Stripe&nbsp;bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Beoordelingen</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>WebwinkelKeur</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 0.05pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij verzamelen reviews via het platform van&nbsp;WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met</p>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 28.45pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor&nbsp;WebwinkelKeur&nbsp;derden inschakelt.</p>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Google &amp; Trustpilot</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij verzamelen reviews via het platform van Google &amp; Trustpilot. Als u een review achterlaat via Google &amp; Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google &amp; Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google &amp; Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google &amp; Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google &amp; Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google &amp; Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google &amp; Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google &amp; Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google &amp; Trustpilot derden inschakelt.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Verzenden en logistiek</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>PostNL</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 28.45pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.</p>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>DPD</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Facturatie en boekhouden</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Boeqr</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 23.25pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van&nbsp;Boeqr. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.&nbsp;Boeqr&nbsp;is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.&nbsp;Boeqr&nbsp;gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 27.95pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Externe verkoopkanalen</h2>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Bol.com</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 28.45pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.</p>
<h3 style=”margin: 0cm 0cm 11.3pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.2667px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Marktplaats.nl</h3>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 33.6pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 8.2pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Doel van de gegevensverwerking</h1>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Algemeen doel van de verwerking</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Automatisch verzamelde gegevens</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>In voorkomende gevallen kan&nbsp;Petgeek&nbsp;op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Bewaartermijnen</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 16.5pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij bewaren uw gegevens zolang u cli&euml;nt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cli&euml;ntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 6.4pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Uw rechten</h1>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopie&euml;n van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopie&euml;n van gegevens ontvangt u in de&nbsp;machineleesbare&nbsp;gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Inzagerecht</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Rectificatierecht</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Recht op beperking van de verwerking</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Recht op overdraagbaarheid</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopie&euml;n van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Recht van bezwaar en overige rechten</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 33.6pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van&nbsp;Petgeek. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopie&euml;n van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of&nbsp;profiling&nbsp;te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 8.2pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Cookies</h1>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Google Analytics</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 0.05pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de &ldquo;Analytics&rdquo;-dienst.</p>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Cookies van derde partijen</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 33.6pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 6.4pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Wijzigingen in het&nbsp;privacybeleid</h1>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 33.6pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Wij behouden te allen tijde het recht ons&nbsp;privacybeleid&nbsp;te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe&nbsp;privacybeleid&nbsp;gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.</p>
<h1 style=”margin: 0cm 0cm 6.4pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 21.4px;font-size:20px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Contactgegevens</h1>
<p style=”margin: 0cm 205.55pt 0cm 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 26.8px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”><strong>Petgeek</strong><strong>&nbsp;</strong>vijfhuizenberg 135 4708AJ Roosendaal Nederland&nbsp;<strong>T</strong> <strong>E</strong> info@petgeek.nl</p>
<h2 style=”margin: 0cm 0cm 0.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 16.8667px;font-size:15px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;text-align: start;”>Contactpersoon voor&nbsp;privacyzaken</h2>
<p style=”margin: 0cm 6.5pt 6.15pt 6.15pt;text-indent: -0.5pt;line-height: 14.4px;font-size:13px;font-family: Calibri, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);font-style: normal;font-weight: 400;text-align: start;”>Elroy van Akkeren</p>Opmerkingen

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd), kan worden verstrekt aan de Gravatar-service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) inbegrepen. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contactformulieren

Cookies

Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergave-keuzes op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Data analyse

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgreacties automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

Als u een account op deze site heeft of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u een verzoek indienen om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Woocommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie

Verzending

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken
Elroy van Akkeren

De waardering van www.petgeek.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 119 reviews.